ANKARA TABİP ODASI PANDEMİ DÖNEMİ ÜÇÜNCÜ DEĞERLENDİRME RAPORU


Dünya genelinde Covid-19 tanısı alan vaka sayısı 5 milyon 592 bin 354'e çıktı ve 347 bin 950 kişi yaşamını yitirdi. ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu; 1 milyon 706 bin 226 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 99 bin 805 kişi öldü.

Türkiye’de ise 26 Mayıs 2020 tarihi itibariyle, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Covid-19 tanısı alan olgu sayısı 158 bin 762 ve Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4.397’ye yükseldi.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak hem sağlık çalışanlarının hem de toplum sağlığını ve ihtiyaçlarını gözeterek sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda Pandemi süreci değerlendirme raporumuzun ve çözüm önerilerimizin üçüncüsünü yayınlıyoruz.


Ankara’da sağlık çalışanlarının sağlık durumu

Enfeksiyon riskine en açık durumda olan sağlık emekçilerinin sağlığını ve virüs maruziyetini salgının ilk başlarından itibaren takip ettik ve etmeye devam ediyoruz.

Bizzat kendilerine ulaşabildiğimiz ya da bir şekilde teyit ettiğimiz Covid-19 (+) tanısı alan; yataklı sağlık kuruluşlarında tedavi gören, evde izolasyonda olan ve tedavi süreci devam eden ya da taburcu olan sağlık çalışanlarının sayısı 23 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 362’ye yükselmiştir. 75 uzman hekim, 48 hemşire, 44 temizlik işçisi, 42 asistan olmak üzere çok sayıda sağlık çalışanı virüsten etkilenmiştir.

Ankara ili genelinde Covid -19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının bundan daha fazla olduğu ile ilgili duyumlarımız bulunmaktadır ancak teyit etme sırasında bir takım güçlükler yaşamaktayız.


65 yaş üstü meslektaşlarımızın yanındayız

Özel sektörde çalışan üyelerimize, talepleri üzerine "65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı ek genelgesi" hakkında bilgi verilerek genelge e-posta yoluyla iletildi.


Kişisel koruyucu ekipman dağıtımına devam ediliyor

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulunun katkıları ve gönüllü dayanışma ağlarının bize ulaştırdıkları kişisel koruyucu ekipmanlar sağlıkçılarla buluşturuldu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara ofisi ve Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği desteği ile Afgan mülteci kadınlar tarafından üretilen siperlikler Ankara Tabip Odası’na teslim edildi. Esat Ahalisi Kolektifi de ikinci defa hazırladığı siperlikleri Yönetime ileterek dayanışmanın devam edeceğini belirtti.

Oda aktivitelerimiz tarafından Aile Sağlık Merkezleri, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bilkent Şehir Hastanesi’nde çalışan sağlık emekçilerine maske, siperlik ve önlükleri teslim edildi.


Ayrıca Diyarbakır ve Şırnak Tabip Odalarına ve Ovacık Hastanesi’nde çalışan sağlık personeline dağıtılmak üzere kişisel koruyucu ekipmanları iletildi.

İşyeri hekimleri için pandemi rehberi hazırlandı

Türk Tabipleri Birliği ile birlikte “Covid-19 Pandemisinde İşyeri Hekimleri için Rehber” hazırlandı ve elektronik ortamda paylaşıldı. Rehberin kullanımı sırasında ya da sürecin başka bir aşamasında işyeri hekimlerinin konuyla ilgili sorularına cevap vermek, açıklama yapmak üzere bir irtibat hattı oluşturuldu: 0530 2367599

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sona ersin

Pandeminin yol açtığı sağlık krizi ortamında sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarının artışına dikkat çektik. İstanbul’da özel bir hastanede 18 Nisan Cumartesi günü yaşanan şiddet vakasında Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı kadın meslektaşımız Dr. Rukiye Ekenler’in erkek meslektaşı tarafından darp edilmesini, hastane yönetiminin beyaz kod vermesine müsaade etmemesini protesto ettik.


Ek ödeme fiyaskosu düzeltilsin

Kamu ve özel üniversitelerde çalışan, bu dönemde en riskli alanlar olan tiriajda, Corona polikliniğinde, yoğun bakımda ve acil servislerde çalışan, bu süreçte bütün iş yükü omuzlarına yüklenmiş genç hekim arkadaşlarımızın (asistan hekimler) gelirlerindeki azalmaya dikkat çektik. ASM’lerde çalışan meslektaşlarımızın kişisel koruyucu ekipmanlarını kendi gelirleri ile karşıladıkları için cari giderleri artmasına itiraz ettik. Çalışma barışını bozan, motivasyonu düşüren, güvencesiz ve emekliliğimize hiçbir şekilde yansımayan ücretlendirme biçimi hakkında basın açıklaması düzenledik.


Şanlıurfa Tabip Odası’nın yanındayız
Şanlıurfa Tabip Odası yöneticilerinin gözaltına alınmasını yazılı bir açıklama ile protesto ettik. Bilgileri şeffaf olarak kamuoyuna paylaşmaya davet eden sağlık emekçilerine “gözdağı mı vermek istiyorsunuz?” diye sorduk.


ATO Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu ve TTB Asistan ve Genç Hekim Kolu asistan hekimlerin nöbet ücretlerine ilişkin basın açıklaması düzenledi

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, ATO Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu ve TTB Asistan ve Genç Hekim Kolu asistan hekimlerin nöbet ücretlerine ilişkin basın açıklaması düzenledi. Covid-19 pandemi sürecinde triajlarda, acillerde ve yoğun bakımlarda genç uzman hekim ve asistan hekimler çalıştığını belirttik. Hem iş yükleri, hem de risklerin çok fazla arttığını, buna rağmen bu meslektaşlarımızın Ankara Şehir Hastanesi’nde tuttukları nöbetlerin ücretleri ödenmediğini duyurduk. Bu durumun düzeltilmesi talebinde bulunduk.

Covid-19 pandemisi ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık emekçileri için 1 dakikalık saygı duruşu

Ankara Tabip Odası, SES Ankara şube ve Dev Sağlık-İş, Covid-19 pandemisi ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık emekçilerini “1 dakikalık saygı duruşu” ile andı. 1 Mayıs’ta yapılması planlanan anma, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle 30 Nisan 2020 tarihinde yapıldı.

ATO'dan uyarı; "Covid-19 dışındaki hastaların tedavisi aksamakta ve sağlık hakkına erişim zorlaşmakta"

Ankara Tabip Odası Yönetimi Covid-19 pandemisi sürecinde diğer hastalıklar sebebiyle sağlık kurumuna gitmesi gereken hastaların virüs kapma endişesiyle hastaneye gitmediklerini belirterek sağlık hakkına erişimin zorlaştığına ilişkin basın bülteni yayınladı. Sağlık Bakanlığının ve il sağlık müdürlüklerinin bu konuda vatandaşları bilgilendirmesi ve sağlık hakkına erişimin önündeki engellerin kaldırılması ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

Temiz ve sağlıklı su herkesin hakkıdır

Sağlıklı bir ortamda yaşamanın koşullarından birisi de temiz, sağlıklı suya toplumun her kesiminin eşit ve ücretsiz ulaşması hakkında basın bülteni yayınladık. Yerel yönetimlerin topluma karşı yerine getirmesi gereken temel hizmetlerinin en önemlilerinden birisi temiz ve sağlıklı su sağlaması olduğunu vurguladık.


Covid-10 Epidemiyolojisine Bakış Raporu

Halk Sağlığı Uzmanı epidemiyolog Prof. Dr. Necati Dedeoğlu pandemiye ilişkin önümüzdeki süreci Ankara Tabip Odası için değerlendirdi. Rapor elektronik ortamda paylaşıldı.

Salgın ile mücadelenin geleceği için kolay ulaşılabilir şehir merkezindeki kapatılan hastaneleri açın

Ankara’da kapatılmış olan modüler yapıdaki orta ölçekli hastanelerin salgına karşı mücadelede mega hastanelerden çok daha yararlı olduğuyla ilgili basın açıklaması düzenledik. Salgınla mücadelede örnek gösterilen Zekai Tahir Burak’tan sonra kapatılmış olan diğer hastanelerin açılmasını pandeminin önümüzdeki fazları ve halkın sağlık hizmetlerine kolaylıkla ulaşılabilirliği açısından gerekli gördüğümüzü belirttik.

Sağlık Hizmeti Sunumu Bütünselliğine Uygun Ücretlendirme Sistemi Talebimizdir!

Sağlık emekçileri arasındaki ücret eşitsizliğini artıran ve çalışma barışını bozan performans sisteminden vazgeçilmesi hakkında basın açıklaması düzenledik. Yoksulluk sınırının 7 bin TL’yi geçtiği ülkemizde sağlık çalışanlarının ve ailelerinin insanca yaşamasına yetecek temel ücretlerinin en düşük 7.300 TL olarak belirlenmesi, salgın süresince tüm sağlık çalışanlarına çift maaş ödemesine ilaveten 1 yıllık yıpranma payı ve 1 derece ilerleme gerçekleştirilmesi gerektiğini belirttik.


Yeniden Açılma Dönemi İçin Sağlık Hizmetlerine Yönelik Önerilerimiz

Pandemi sürecine ilişkin alınan tedbirlerin yavaş yavaş kaldırılması üzerine yeniden açılma döneminde sağlık hizmeti sunumuna ilişkin önerilerini 20 Mayıs Çarşamba günü twitter üzerinden basın açıklaması düzenledik. Poliklinik hizmetleri, ameliyathaneler ve acil operasyona alınacak hastalarda alınması gereken önlemleri sıraladık.


Aile Hekimleri Toplantı Raporu

ATO Aile Hekimliği Komisyonu tarafından 25 Mayıs 2020 tarihinde Aile Hekimlerinin yaptığı webinar toplantısında pandemi süreci değerlendirildi. Aile Hekimleri geçen dönemdeki tecrübelerini ve önümüzdeki sürece ilişkin çözüm önerilerini paylaştılar: “ Aile hekimleri ekonomik ve sosyal nedenlerle normalleşme adı altında yeniden açılım döneminde okulların, işyerlerinin, fabrikaların, ortak alanların açılması ile ve mevsimsel grip ile birleşerek yeni bir dalga Covid 19 enfeksiyonu yaşama endişesi taşımaktadır.”


Kişisel Koruyucu Ekipman Raporu

Ankara Tabip Odası, pandemi döneminde aktif saha deneyimleri ışığında mesleki riskler, sağlık kurumlarında koruyucu ekipmanların durumu, sağlık çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili "Kişisel Koruyucu Ekipman Raporu" hazırladı.
Yoğun hasta yüküyle karşı karşıya kalmak, iş yoğunluğunun artması, dinlenme sürelerinin azalması pandemi hastaneleri başta olmak üzere, olguların fazla sayıda gözlendiği hastanelerde sağlık çalışanlarının tükenme sendromuna girmesine neden olurken bir de kişisel koruyucu eksikliği kaygısı yaşamak sağlık çalışanlarının motivasyonunu da azaltmaktadır.


28 Mayıs 2020


2020 © Ankara Tabip Odası'nın tüm yazılı ve görsel içeriği kaynak göstermek koşuluyla özgürce kullanılabilir. * Koronavirus haritası kaynağı JOHNS HOPKINS UNIVERSITY - CSSE