Kronik hastalığı olan meslektaşlarımız için dilekçe örneği


1 Haziran 2020 tarihinden itibaren yeniden açılma olarak nitelendirdiğimiz “normalleşme” sürecinde sağlık hizmeti sunan kuruluşların halen en riskli çalışma alanları olduğu bir gerçektir.

Ancak, 29 Mayıs tarihli ve 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin yürürlükten kalktığı, ancak “çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaklardır.” denilmektedir. Korona Virüsünün bulaşma riski en yüksek olan ortamlarda çalışanların bu uygulamanın dışında tutulması bilimsel dayanaktan yoksundur. Oysa ki kamu ya da özel sağlık kuruluşları fark etmeksizin ve üniversite hastanelerinde çalışan ve sağlık hizmeti sunan kronik hastalığı (DM, HT, KOAH vb) olan, 60 yaş üstü ve bağışıklık sistemi baskı altında olan tüm sağlık çalışanlarının öncelikle idari izinli sayılmaları gerekmektedir.

Ancak birçok hastaneden daha önce idari izinli olan sağlık çalışanlarının işe çağrıldığı bilgilerini almaktayız. Bu ise, bu süre boyunca sağlık emekçilerinin sağlıklarını ve hayatlarını tehlikeye atmak demektir.

Bundan ötürü Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Haziran sonrası izin durumlarına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmasını ivedilikle beklemekteyiz.

Bu süreci beklemeden; Cumhurbaşkanlığı yazısında belirtilen ve diğer kurumlarda izinli olması uygun görülen; kronik hastalığı ve yüksek risk grubunda olan meslektaşlarımızın yazımızın ekinde olan dilekçeyi kurumlarına vermeleri için bir dilekçe örneği hazırlanmıştır. Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Dilekçe Örneği için tıklayınız


01 Haziran 2020


2020 © Ankara Tabip Odası'nın tüm yazılı ve görsel içeriği kaynak göstermek koşuluyla özgürce kullanılabilir. * Koronavirus haritası kaynağı JOHNS HOPKINS UNIVERSITY - CSSE