ATO heyeti yeniden açılma döneminde sağlık çalışanlarının talepleri ve önerilerini İl Sağlık Müdürlüğüne iletti


Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulundan bir heyet 9 Temmuz 2020 Perşembe günü günü Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Gülüm’ü makamında ziyaret etti. Heyette, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut, Genel Sekreter Dr. Ali Karakoç, Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gül Bakır yer aldı.

Heyet, pandeminin ilk günlerinde Covid-19 tanısı alan Dr. Mehmet Gülüm’e geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra “yeniden açılma” dönemine ilişkin Ankara’da görev yapan hekimlerin sorunlarını ve taleplerini aktardı. Ayrıca, Ankara Tabip Odası heyeti ASM’lerde çalışan sağlık emekçileri tarafından Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne hitaben hazırlanan ve imzalanan ek ödeme talepli dilekçelerini iletti.

Sağlık çalışanlarına tarama testi


Heyet, sağlık çalışanlarına tarama testinde herhangi bir sınırlama olup olmadığını; ASM’lerde görev yapan sağlık çalışanlarının tarama testi yaptıramadıklarını belirterek bu testlerin sağlık çalışanlarına periyodik bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Dr. Mehmet Gülüm de sadece semptomu olan kişilere test yapılma kuralının sağlık çalışanları için geçerli olmadığını, ASM’de görev yapan hekimlerin ilgili başhekimliklere bilgi vererek test yaptırabileceklerini söyledi. Rutin test önerisinin de değerlendirebileceğini sözlerine ekledi.

30 dakikada 1 hasta

Dr. Vedat Bulut Ankara’da belirlenecek hastanelerin pandemi hastanesi olarak devam etmeleri gerektiğini, diğer hastanelerin kronik hastalar için ve rutin sağlık hizmeti için ayrılabileceğini önerdi.

Dr. Mehmet Gülüm böyle bir ayrım yapılmasının henüz mümkün olmadığını, “yeni normal” planlarında bunun gündemde olmadığını söyledi. 01 Haziran’dan itibaren Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanlarında bir artış olduğunu belirten Dr. Mehmet Gülüm “11 Mart öncesi gibi hasta bakmayacağız. 30 dakikada 1 hasta şeklinde MHRS’yi uygulayacağız. En önde savaşan sağlık çalışanlarını korumak zorundayız” diye konuştu.

KKE yeterli mi?

Kişisel koruyucu ekipman (KKE) sıkıntısı olup olmadığını ve Eylül ayı gibi başlayacak olan grip salgını sonrası personelin KKE kullanımının artacağı varsayımına ilişkin herhangi bir tedbir alınıp alınmadığını soran heyete Dr. Gülüm “n95 maskelerde azalma var ancak kritik boyutta değil. Eylül ayından itibaren DMO üzerinden malzeme alımı planlanıyor” cevabını verdi.

Dr. Ali Karakoç Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi’nde icap nöbet ücretinin ödenmediğini, idare ile görüşüldüğünü, ancak sonuç alınmadığını şayet; bu mağduriyet giderilmezse meslektaşlarının hak kayıpları için hukuki süreci başlatabileceklerini iletti. Dr. Mehmet Gülüm de ekibine durumu iletti ve başhekimle görüşeceklerini söyledi.

Döner sermaye ödemeleri


Dr Vedat Bulut kamu hastanelerinde Haziran ayı dahil olmak üzere döner sermaye ödemelerinin yapılmayacağı şeklinde bir duyumlar aldıklarını iletti. Dr. Mehmet Gülüm; il olarak maksimum katkıyı planladıklarını belirterek ek ödemelerin de yapılacağını belirtti.

ASM çalışanlarına ek ödeme talebi

Dr. Gül Bakır ASM çalışanlarının da pandeminin ilk günlerinden itibaren büyük bir yükü omuzladıklarını, tüm sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılırken ASM çalışanlarına eşitsizlik yapıldığının altını çizdi. Aile hekimlerinin talep ve imzalarını içeren formları getirdiklerine belirten Dr. Gül Bakır okul aşılarının ASM’lerde yapılmasının da çok iyi planlaması gerektiğini vurguladı.

Dr. Ali Karakoç ise okul aşıları için iyi bir planlama yapılması gerektiğini ve salgının devam ettiğini çocukların olumsuz etkilenmemesi için ASM’lerine bu dönem için ilave yetişmiş sağlık gücüne ihtiyac olacağını vurguladı. Aksi takdirde hiç kimsenin arzulamadığı görüntü ve durumlar ile karşılaşabileceğini ifade etti.

Dr. Mehmet Gülüm aile hekimlerinin muazzam bir iş çıkardıklarının, Bakanlığın aile hekimleri için ilave bir çabası olduğunu dile getirdi.

ATO Heyeti, hekimlerle sağlık otoritesi arasında bir köprü olduklarını, sağlık sistemi içerisinde hekimlerin yaşadığı sorunları ve halkın sağlık hakkına ulaşmada yaşadığı güçlükleri meslek odası olarak çözüm önerileriyle birlikte düzenli toplantılarla sunmak isteklerini iletti. Ayrıca Dr. Karakoç, öteden beri hekimler için ek ödemeye dayalı ücretlendirmeye karşı olduklarını. İnsan onuruna yaraşır, emekliliğe yansıyacak, güvenceli bir ücret talep ettiklerini vurguladı.

Dr. Mehmet Gülüm de yaptıkları görüşmelerden son derece memnun olduğunu belirterek Ankara Tabip Odası’nın sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin verdiği çabayı takdirle karşıladığını, odanın kendilerinde ilettiği Pandemi dönemine ait raporlardan da faydalandıklarını söyledi.

Toplantı, görüşmelerin düzenli olarak sürmesi temennisiyle sona erdi.


09 Temmuz 2020


2020 © Ankara Tabip Odası'nın tüm yazılı ve görsel içeriği kaynak göstermek koşuluyla özgürce kullanılabilir. * Koronavirus haritası kaynağı JOHNS HOPKINS UNIVERSITY - CSSE