"Güvenli çalışma alanı eksikliğinde kullanılacak tutanak"


Güvenli bir sağlık ortamında kendimizi ve toplum sağlığını koruyarak, etik ilkelerimiz doğrultusunda mesleki sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz. Güvenli bir çalışma ortamının sağlanması kamuda hastane yöneticilerinin, özelde ise işverenin yükümlülüğündedir. Hiç bir sağlık emekçisinin görev yapması güvenli bir çalışma ortamı sağlanmadan beklenemez. Uluslararası iş yasalarına ve anayasamıza göre de güvenli çalışma alanı sağlanmadan kişiyi çalıştırmaya zorlamak veya bunun için baskı uygulamak suçtur. Böyle bir durumla karşılaştığınız taktirde doldurabileceğiniz tutanak için tıklayınız.


10 Nisan 2020


2020 © Ankara Tabip Odası'nın tüm yazılı ve görsel içeriği kaynak göstermek koşuluyla özgürce kullanılabilir. * Koronavirus haritası kaynağı JOHNS HOPKINS UNIVERSITY - CSSE