14-18 Eylül tarihleri arasında #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz Etkinliği


Değerli sağlık çalışanları, değerli meslektaşlarımız,

Hızını artırarak devam eden pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz.

Pandemi sürecinde; 30 bini sağlık çalışanı olmak üzere 300 bin insanımızın enfekte olduğu, 10 Eylül’de açıklanan resmi rakamlara baktığımızda, bugüne kadar 6895 vatandaşımızın öldüğü açıklandı(açıklanan resmi veriler inandırıcılığını kaybetmiş durumda) Pandemi döneminde 80 hekim ve sağlık çalışanı hayatını kaybetmiştir.

Hiçbir salgın vatandaşların bireysel çabalarıyla önlenemeyeceğinin bilinciyle, başta sağlık meslek birlikleri, bilim insanları, sendikalar, yerel yönetimler, kent konseyleri ve de ilgili bütün kesimlerin katılımıyla, toplumu doğru ve şeffaf bilgilendirmeyle yürütülmesinin biran önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Çalışma yaşamı, ulaşım, eğitim başta olmak üzere toplu bulunma ortamlarına dair insan yaşamını önceleyen, insan emeğinin değerini koruyan yasal ve idari düzenlemelerin hak kaybı yaratmadan, zorunlu alanlar dışında üretime ara verilmesini yoksul kesimleri – emekçileri gözeterek ivedilikle yapılmasını bekliyoruz.

Salgının yaygınlaştığı ve uzun süreceğinin yadsınamaz hale geldiği bir dönemde hekimler ve bütün sağlık çalışanlarının ölüm – kalım savaşına dönüşen COVID-19 mücadelesinde yalnız bırakılmayacaklarını, korunacaklarını, bu insanüstü çabaların farkında olunduğunu gösterecek; maddi ve manevi olarak destekleyecek, hastalanan ve vefat eden arkadaşlarımızın “meslek hastalığı” tanımını kabul eden, çalışma sürelerinin 6 saate indirilmesini, dinlenme yer ve zamanlarının pandemi göz önünde bulundurularak yapılandırılmasını ve yeterli sayıda kişisel koruyucu ekipman sağlanmasını, bu hususta hiçbir aksama yaşanmamasını önceleyen bir irade gösterilmesini istiyoruz.

Bu bağlamda; pandemi döneminde tükenme noktasına gelen sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına ve yitirdiğimiz canlara dikkat çekmek için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Tabip Odaları’nın #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz etkinliği kapsamında salgın koşulları da dikkate alınarak,

Meslektaşlarımızdan ve bütün sağlık çalışanlarından;

*COVID-19 kaynaklı ölümlere ve artan hasta sayısına dikkat çekmek, bugüne kadar COVID-19 nedeniyle yitirdiğimiz bütün yurttaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının anısına saygı gereği; sağlık kurumlarında ve tüm yaşam alanlarında 14-18 Eylül tarihleri arasında “siyah kurdele” takmasını,

*17 Eylül Perşembe günü saat: 12.30’da hastaneler ve bütün sağlık kurumlarında ve de hayatın olduğu her alanda yitirdiğimiz hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşlarımız anısına “1 dakikalık saygı duruşu yapılmasını “ talep ediyoruz.

Saygılarımızla

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu


12 Eylül 2020


2020 © Ankara Tabip Odası'nın tüm yazılı ve görsel içeriği kaynak göstermek koşuluyla özgürce kullanılabilir. * Koronavirus haritası kaynağı JOHNS HOPKINS UNIVERSITY - CSSE