“Kapatılan Hastanelerimizi Açın” talebi


Ankara Tabip Odası’nda 06 Nisan 2020 Pazartesi günü salgın döneminde Ankaralılar'ın “Kapatılan Hastanelerimizi Açın” talebini içeren basın açıklaması düzenlendi. Pandemi sebebiyle Ankara Tabip Odası’nın twitter hesabı üzerinden canlı yayınlanan açıklamaya ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi eski Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı katıldı.

Açıklamadan önce söz alan ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut “Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla altı büyük hastane kapatılmıştı ve bu sebeple çok sayıda meslek örgütü bu hastanelerin kapanmasına itiraz etmişlerdi. Bugün o kapanan hastanelerin açılması talebiyle çok sayıda kurumun imzasını içeren bir basın açıklaması düzenledik” dedi.

Açıklamayı okuyan Dr. Bayazıt İlhan Ankara’nın salgına en köklü, en fazla acil hasta karşılayan, kolay ulaşılabilir, üst düzey sağlık hizmeti veren hastanelerinin kapatıldığı bir dönemde yakalandığını belirtti.

Ankaralı hekimler, sağlıkçılar, mimarlar, mühendisler, şehir plancıları, memurlar, işçiler, öğrenciler, emekliler, kısacası Ankaralılar olarak sesleniyoruz diyen İlhan “ Şehir Hastaneleri sürecinde mevcut hastanelerimizin kapanmaması için mücadele ettik, Hastanemi Kapatma Platformu'nda bir araya geldik. Yetkililer çağrılarımıza kulak tıkadı, altı hastanemiz kapandı. Bunlardan biri, Zekai Tahir Burak Kadın Doğum Hastanesi bu zor dönemde can simidi oldu, ne iyi ki tekrar sağlık hizmetleri için kullanılmaya başlandı, karantinaya alınan kişiler ve hastaların tedavisi için kullanılmaya başlandı” sözlerini kaydetti.

Dr. Bayazıt İlhan, Ankara Numune Hastanesi, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Dışkapı Çocuk Hastanesi, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Ulus Devlet Hastanesi'nin açılmasını Ankaralılar adına talep etti.

Bir araya gelerek Ankaralılar’ın yaşamsal taleplerini dile getirdikleri platformun adını Hastanemi Açın Platformu (HAP) olarak değiştirdiklerini açıklayan Dr. Bayazıt İlhan kapanan hastanelerin yeniden açılarak sağlık hizmetlerine kazandırılmasını ve bu süreçteki planlamalar için her türlü katkıyı sunmaya da hazır olduklarını belirtti.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı da hiçbir sağlık çalışanının bir sağlık kuruluşunun kapanmasını istemeyeceğini söyledi. Ne kadar fazla hastane olursa hastaların tedavilerinin daha iyi ve ulaşılabilir olacağını belirten Ercanlı “Kapanan hastanelerin hizmete açılması bizim açımızdan da son derece önemli. Eczacıların verdiği hizmete ulaşmanın daha kolay olacağını düşünüyoruz. Şehir hastanelerinin etrafında eczane yok. Hastalar bu sebeple çok mağdur oluyor. Bu anlamda kapanan hastanelerin açılması bizim için çok önemli ve altına imza atacağımız bir talep oluyor” dedi.


06 Nisan 2020


2020 © Ankara Tabip Odası'nın tüm yazılı ve görsel içeriği kaynak göstermek koşuluyla özgürce kullanılabilir. * Koronavirus haritası kaynağı JOHNS HOPKINS UNIVERSITY - CSSE