TTB ve ATO "Covid-19 Hastalığı Sağlık Çalışanları ,için ACİLEN, Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmelidir!"


Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü ve kaybedilen tüm sağlık çalışanları anısına yurt genelinde saygı duruşu ve Covid-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi talepli basın açıklamaları yapıldı.
Ankara’da da Türk Tabipleri Birliği’nde ATO yönetimi ve Merkez Konseyi biraraya gelerek saygı duruşu ve basın açıklaması düzenledi.
TTB Merkez Konseyi ve ATO Yönetim Kurulu üyeleri kaybettikleri sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulundu.Ardından yapılan basın açıklamasında; TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, Genel Sekreter Dr. Vedat Bulut, ATO Başkanı Dr. Ali Karakoç, Genel Sekreter Dr. Muharrem Baytemür ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Laleş Tunç yer aldı.
16 Ekim 2020 Cuma günü yapılan ortak açıklama öncesi söz alan Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Kararoç Türkiye’de 8 binin üzerinde yurttaşın hayatını kaybettiğini, 300 bin civarı yurttaşın da hastalandığını hatırlatarak “Bunun yanısıra 50 hekim toplamda 113 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İki gün önce de Aydın Tabip Odası Başkanı değerli meslektaşımız Dr. Esat Ülkü’yü kaybettik” sözleriyle üzüntüsü dile getirdi.

Ankara Tabip Odası yönetiminin TTB’de bulunmasının bir sebebinin Hayatını Covid-19 sebebiyle kaybeden Dr. Esat Ülkü ve tüm sağlık çalışanlarını anmak olduğunu belirten Dr. Ali Karakoç, ikinci sebebi şu sözlerle açıkladı “Pandeminin bu yıkıcılığını toplumla şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Bunu yaptığımız için de önce Şırnak sonra Urfa Tabip Odası yöneticilerine, TTB Covid -19 İzleme Heyeti üyesi Dr. Kayıhan Pala’ya yaptırımlar uygulanmaya çalışıldı ve bugün de meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği üzerinde aynı süreç devam etmektedir. Türk Tabipleri Birliği yalnız değildir. Yanlarında olmaya ve de toplumun sağlık hakkını savunmaya devam edeceğiz”

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’yı onurlu bir yurttaş, iyi hekimlik değerlerini sindirmiş, baş eğmeyen bir hak savunucusu olarak tanımlayan Dr. Ali Karakoç sözü kendisine devretti.Dr. Şebnem Korur Fincancı “Op. Dr. Esat ÜLKÜ gibi yeri kolay kolay doldurulamayacak çok kıymetli bir değerimizi kaybettik. Acımız sonsuzdur” diyerek ilk günden itibaren Covid-19 salgınının ilk karşılayıcılarının sağlık çalışanları olduğunu söyledi.
Sağlık çalışanlarının toplumun diğer kesimlerine göre 4-5 kat daha fazla Covid-19 ile hastalandığı, hatta Türkiye’de olduğu gibi bazı ülkelerde de 10 kattan fazla hastalanma riski taşıdıklarının saptandığına dikkat çeken Fincancı “Covid-19, sağlık çalışanları için milenyumun ilk meslek hastalığıdır” tanımlamalarının yapıldığını belirtti.

Dünyadaki birçok ülke Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edildiğini ancak Türkiye’de halen resmi olarak meslek hastalığı olarak kabul edilmediğini eleştiren Dr. Fincancı “COVİD-19 enfeksiyonu geçiren bir sağlık çalışanının zararının tazmini, rehabilitasyonu ve tedavisinin sağlanması sağlık çalışanının haklarındandır. 6331 sayılı kanunumuzda da tanımlandığı üzere sağlık çalışanlarının Covid-19 hastalığı “mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıktır” dedi.

Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sağlık Bakanlığı’nın kayıtlarında olan Covid-19 hastası sağlık çalışanlarının sayısının günbegün açıklanması gerektiğini ve bu kişilerin otomatikman meslek hastalığı statüsüne alınması gerektiğinin de altını çizdi.
Dr. Fincancı, Türk Tabipleri Birliği olarak pandemi süresince kaybedilen sağlık çalışanlarının ve onların yakınları ile birlikte Covid-19 hastalığına yakalanarak mağduriyeti olan meslektaşlarının yanında olduklarını belirterek Covid-19’un sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak tanınmasının artık aciliyet arz eden bir zorunluluk olduğunu vurguladı.


16 Ekim 2020


2020 © Ankara Tabip Odası'nın tüm yazılı ve görsel içeriği kaynak göstermek koşuluyla özgürce kullanılabilir. * Koronavirus haritası kaynağı JOHNS HOPKINS UNIVERSITY - CSSE