Koronavirus salgınında işyerlerinde alınması gereken önlemler


Yeni Koronavirüs (SARS-CoV2) 191 yurttaşımızda saptanmış bulunmaktadır. Hastalığın diğer ülkelerdeki yayılma hızına bakıldığında önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğu anlaşılmaktadır. Hasta sayısının hızla artabileceğini öngörerek, işyerlerinde de planlamaları ivedilikle yapmak ve gerekli önlemleri zamanında alarak uygulamak yaşamsal önemdedir.

Koronavirus salgınında işyerlerinde alınması gereken önlemler.

1-Hamile çalışanlar, kreşe ve okula giden çocuğu olan çalışanların idari izinli sayılması

2-Çalışanların kronik hastalığı olanlar 1, 2 ve 3 grupta hastalıklarına göre riskli çalışan olarak ayrılabilir:

A- 1. riskli grupta olması öngörülen hastalıklar: immünosupressif tedavi alan ve kortizon tedavisi kullanan ( kanser, multipl skleroz, KOAH, Behçet Hastalığı, ülseratif kolit, ankilozan spondilit v.b ) hastalığı olan çalışanlar,

B- 2.riskli grupta olması öngörülen hastalıklar: Tip 1 DM, astım, stentli KAH, kontrolsüz hipertansiyon, kalp ritim bozuklukları,

C-3.riskli grupta olması öngörülen hastalıklar: KAH, kontrollü hipertansiyon, immünosupressif tedavi almayan ve kortizon tedavisi kullanmayan oto immün / romatolojik hastalıklığı olan çalışanlar ( FMF, ülseratif kolit , ankilozan spondilit gibi kronik hastalıklar)

risk grubundakilerin çalışma şartlarına göre evden çalışması ve/veya süresiz idari izinli sayılması,
2. ve 3. risk grubundakilerin evden çalışma durumlarının gözden geçirilmesi

3-Ateşi, öksürüğü ve solunum sıkıntısı olan çalışanların ,

Son 14 günde yurtdışından gelen çalışanların ,

Bir yakını son 14 günde yurtdışından gelen çalışanların, Sağlık Birimine bilgi vererek işe gelmemelerinin sağlanması,

4-İşyerine girişte uzaktan lazer ateş ölçer ile ateşi 37,6 derece ve üzeri olan çalışanların evlerine gönderilmesi, evde kontrol edilerek, ateşe, solunum sıkıntısı, nefes darlığı bulguları eklenirse hastaneye yönlendirilmesi,

5-Hastalık belirtilerini taşıyan kişiler işyeri hekimi tarafından yapılacak olan ilk muayeneden sonra gerek duyulması halinde hastaneye sevk edilmesi,

6-Yemekhane girişine yemek yemeden önce mutlaka 20 sn süreyle el yıkamanın önemini hatırlatan uyarılar asılması,

7-Yemek saatlerinde oluşacak kalabalığı azaltmak için çalışanların 15 dakika ara ile yemekhaneye girmesinin sağlanması,

8-Yemek sırasında 1-1,5 metre ara ile işaretleme yapılarak yemek alınmasının sağlanması tavsiyesi,

9-Yemekhanede masalar arası mesafelerin açılması, 4 kişilik masaya çapraz olacak şekilde 2 kişinin oturtulması,

10-Yemek ve çay servisinde çalışanların servis yaparlarken eldiven, maske gerekli koruyucuları kullanmaları,

11-5 kişiden daha çok kişi ile bir araya gelinmemesi, küçük ve kısa toplantılar yapılması,

12-İşyerlerinin düzenli olarak havalandırılması ve tuvaletler, kapı kolları, merdiven trabzanları, çalışma masalarının temizlenme sıklığı ile ilgili çalışma yapılması,

[center]

13-Çay alanları, yemekhane, tuvalet çıkışları ve çalışanların ulaşımının kolay olduğu alanlar belirlenerek el dezenfektanları konulmasının sağlanması,

14-Hasta çalışanların evde kalmasının sağlanması, Akut solunum yolu hastalığı olan hastaların, hastalıklarını doğrulamak veya işe dönmeleri için bir sağlık uzmanının raporuna ihtiyaç duyulmaması gerekir, çünkü sağlık merkezleri ve tıbbi tesisler çok yoğun olabilir ve ayrıca bir risk oluşturabilir,

15-Çalışanların hasta bir aile üyesine bakmak için evde kalmalarına izin veren uygulamalar gereklidir,

16-Çalışanlara Koronavirüsle ilgili bilgilendirme, korunma konularında işbaşı konuşmaları hazırlanması ve kişisel maile bilgilendirme yazıları paylaşılması gibi düzenlemelerin sağlanması.

Koronavirüs için sosyal mesafenin korunması, izolasyon ve hijyen tedbirleri çok önemlidir. Diğer yandan Devletin kamuda aldığı riskli çalışanların izinli olması, evden çalışma gibi önlemlerin özel sektörde için de sağlanması gerekir. Ayrıca bu süreçte geçici süre kapatılan işletmelerdeki çalışanların iş güvencelerinin ve özlük haklarının korunması gereklidir.

Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu


17 Mart 2020


2020 © Ankara Tabip Odası'nın tüm yazılı ve görsel içeriği kaynak göstermek koşuluyla özgürce kullanılabilir. * Koronavirus haritası kaynağı JOHNS HOPKINS UNIVERSITY - CSSE