“Sağlık Çalışanları Tükendikçe Karanlık Çöküyor" eylemi


Salgın tüm yıkıcı etkisi ile devam ediyor. Her gün bir meslektaşımızı COVİD-19 nedeniyle kaybediyoruz. Salgına karşı yeterli önlem alınmaması, etkili bir mücadele yürütülmemesi ve salgınla mücadelenin yalnızca hastanelerde yapılması nedeniyle sağlık çalışanları olarak tükendik.

Tükendiğimizi hep birlikte güçlü bir şekilde dile getirmek, tükenmeden, ölmeden, emeğimizin hakkını alarak çalışabileceğimiz bir sağlık ortamı için TTB Merkez Konseyi olarak hazırladığımız eylemlilik programını 11 Kasım Çarşamba günü başlatıyoruz.

11 Kasım'da tüm tabip odalarımızın imzası ile “COVİD-19 meslek hastalığı kabul edilsin” gazete ilanımızı vereceğiz. Aynı gün saat 12:30’da pandeminin 8. ay raporunu kamuoyuna açıklayacağız. “Sağlık Çalışanları Tükendikçe Karanlık Çöküyor" diyerek aynı gün 21.00’de başlayıp Pazar gününe kadar sürecek (5 gün 1 dk) ışık açıp kapama eylemine tüm Kamuoyuna destek çağrısında bulunacağız.

Tüm meslektaşlarımız ortak ses çıkarmaya, tek yürek olmaya çağırıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi


09 Kasım 2020


2020 © Ankara Tabip Odası'nın tüm yazılı ve görsel içeriği kaynak göstermek koşuluyla özgürce kullanılabilir. * Koronavirus haritası kaynağı JOHNS HOPKINS UNIVERSITY - CSSE