Pandemi Sürecinin Bütün Yükünü Omuzlayan Sağlık Çalışanları Adına Talebimiz


İlk COVID-19 vakasının açıklandığı günden itibaren COVID-19 pandemisi ülkemizin öncelikli ve en önemli gündemlerinden biri haline gelmiştir. Salgını kontrol altına alabilmek ve toplumun en az etki ve en az can kaybı ile bu süreci atlatabilmesi için; hekimler ve tüm sağlık çalışanları büyük bir mücadele sergilemekte, canla başla çalışmaktadır. Sağlık çalışanları bu mücadeleyi kendi sağlıklarının ve yaşamlarının da büyük tehlike altında olduğunu bilerek gerçekleştirmektedirler.

Bilindiği gibi COVID-19 hastalığında mesleki maruziyet açısından sağlık çalışanları en riskli gruptur. Toplumun diğer kesimlerine göre sağlık çalışanları pandemiden 10-14 kat daha fazla etkilenmektedir. Bu durumun bir yansıması olarak pandemi sürecinde daha da yoğun emek gerektiren sağlık hizmeti sunarken, 25 Kasım 2020 itibari ile 66’sı hekim olmak üzere en az 174 sağlık çalışanı COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Pandemi sürecinin bütün yükünü omuzlayan sağlık çalışanları adına acil talebimizdir:

1) Pandeminin sağlık çalışanları da dâhil toplum üzerindeki yıkıcı etkisinin azaltılması için emek-meslek örgütleri, sendikalar ve toplumun tüm kesimlerinin katılımının sağlandığı koordinasyon kurulması hayati önemdedir. Kurulan koordinasyon ile yurttaşların en temel hakları olan gıda, barınma, güvenlik, eğitim, iletişim, ısınma, temiz su gibi hakların da ücretsiz sağlandığı bütünlüklü bir koruyucu sağlık politikasının yaşama geçirilmesiyle pandemiyle baş edilebilir.

2) Pandemi süreci şeffaf biçimde yönetilmeli; sağlık çalışanları ve kamuoyu ile hasta sayısı da dâhil olmak üzere sürecin bütünü açık bir şekilde paylaşılmalıdır.

3) Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve süreleri iyileştirilmelidir. Sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğundan hareketle, çalışanlar arasında çalışma barışını bozmayan adaletli temel ücret ödemeleri yapılmalıdır.

4) Başta 1. Basamak sağlık hizmetleri olmak üzere yeterli düzeyde ve nitelikte Kişisel Koruyucu Ekipman sağlanmalıdır. Toplum maske, temizlik malzemesi gibi ihtiyaçlardan ücretsiz faydalanabilmelidir.

5) Sağlık çalışanlarının engellenen izin, istifa, emeklilik hakları geri verilmelidir.

6) Yapılacak düzenlemenin geriye dönük olarak geçerli sayıldığı, COVID-19’un tüm sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı olarak kabul edilmesini sağlayan yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

7) Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların ve toplumun tümüne risk sıralamasına göre parasız olarak grip ve pnömokok aşıları uygulanmalıdır. Tüm aşılar koruyucu sağlık için vazgeçilmezdir, planlama ve dağıtımdaki eksiklikler hızla giderilmelidir.

8) Sağlığa ayrılan bütçe, pandemi gerçeklerine uygun, koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen, hak ettiği payın verildiği şekilde yeniden düzenlenmelidir.

Pandemiye karşı ancak işbirliği ve dayanışma içerisinde olunarak, sağlık çalışanlarının sıraladığımız acil taleplerinin yaşama geçirilmesi ile başarı elde edilebilir.

Taleplerimizin bir an önce yaşama geçirilmesi için mücadelemizin sürdüğünü sizlerle paylaşır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu


27 Kasım 2020


2020 © Ankara Tabip Odası'nın tüm yazılı ve görsel içeriği kaynak göstermek koşuluyla özgürce kullanılabilir. * Koronavirus haritası kaynağı JOHNS HOPKINS UNIVERSITY - CSSE