KRONİK HASTALIK PANDEMİSİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞINA ÇAĞRIMIZDIR


Pandemi tüm ağırlığı ile devam ediyor. 23 Aralık 2020 itibari ile resmi rakamlara göre 2 milyonun üzerinde yurttaşımız COVID-19‘a yakalandı.18 bin 602 insanımızı ise COVID-19 nedeni ile kaybettik.

Mart ayında ilk vakanın görülmesi ile birlikte ülkemizdeki pandemi yönetimi neredeyse 9. ayını bitirmek üzere. Ekonomik kaygıların pandeminin önüne geçmesi ile vaka sayıları ve ağır hasta sayıları buna paralel olarak yatan hasta sayıları da zirve yapmış durumda. 9 aylık süreçte neredeyse tüm hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi. Hastanelerin ameliyathaneleri dahi yoğun bakımlara çevrildi ve sağlık hizmeti askıya alındı. Resmi olarak pandemi hastanesi ilan edilmeyen hastanelerde ise personeller için rutin COVID-19 taraması uygulanmamakta ve hastalar için COVID-19’a yönelik bir triyaj uygulaması bulunmamaktadır. Kanser taramaları ise aylardır askıya alınmış durumdadır.

Kanser hastaları kontrollerini aksatmakta, kanser taramaları yapılamamaktadır.

Kronik hastalığı bulunan hastalar düzenli kontrollerini olamamaktadır.

Acil servislere başvuran ağır hasta sayıları gözle görülür şekilde artmıştır.

Çeşitli sebeplerle kan sulandırıcı kullanan hastalar kontrolleri aksadığı için ciddi kanamalar ile diyabet ve hipertansiyon hastaları ise ciddi komplikasyonlar ile acil servislere başvurmaktadır. Taramalar ile erken evrede yakalanabilecek kanser hastaları ancak ileri evrelerde tanı almaktadır. Daha vahim olan ise hastalar sağlık kuruluşlarına başvurmadan evlerinde hayatlarını kaybetmektedirler.

COVID -19 pandemisi ile mücadele edilirken önümüzdeki kronik hastalık pandemisini görmezden gelemeyiz. En iyi ihtimalle dahi pandeminin sonlanması için önümüzde 6 aydan uzun bir zaman olduğu aşikardır. Sağlık Bakanlığı’nı bir an evvel göreve çağırıyoruz:

-Bir an evvel pandemi dışı hastaneler oluşturulmalıdır. Bu hastanelerde tüm personel düzenli olarak COVID-19 açısından taranmalı, personelin hastaneye ulaşımı dahil izolasyon koşulları sağlanmalıdır.

-Hasta randevuları iki muayene arasında kapalı alanların havalandırılması ve dezenfeksiyonu için gerekli zaman göz önüne alınarak uygun aralıkta verilmelidir.

-Kronik hastalığı bulunan hastalar için sağlık sistemi tarafından otomatik randevu oluşturulmalıdır.

-Tüm kanser tarama programları yeniden başlatılmalıdır.

-Ataması yapılmayan sağlık çalışanları bir an evvel atanmalıdır. Anayasaya aykırı şekilde KHK ve güvenlik soruşturmaları ile eğitim ve çalışma hakkı gasp edilen sağlık çalışanları derhal atanmalıdır.

-Ankara’ da kapatılarak şehir hastanesine geçirilen hastaneler tekrar açılmalıdır.

COVID-19 pandemisi devam ederken yanı başımızda tüm gerçekliği ile duran kronik hastalık pandemisi göz ardı edilemez. Sağlık Bakanlığı’na çağrımızdır.


25 Aralık 2020


2020 © Ankara Tabip Odası'nın tüm yazılı ve görsel içeriği kaynak göstermek koşuluyla özgürce kullanılabilir. * Koronavirus haritası kaynağı JOHNS HOPKINS UNIVERSITY - CSSE