Pandemi Kurulunda Sağlık Meslek Örgütleri Neden Yok?


Koronavirüs (Covid-19) pandemisi hem dünyada hem de Türkiye'de halk sağlığını olumsuz etkilemeye, pek çok insanın yaşamına yitirmesine neden oluyor. Pandemi ile birlikte Türkiye'de de ölümler ve vaka sayıları artış göstermeye başladı.

Türk Tabipler Birliği ve tabip odaları ile sağlık emek örgütleri, pandeminin ik günüden itibaren virüsten korunma, yaygın test, şeffaf bilgi ve gerekli teknik-ekonomik önlemlerin alınması konusunda çeşitli açıklamalar yaptı, kamuoyuna dair bilgilendirmelerde bulundu.

Gece gündüz demeden çalışan, yaşatmak için yaşamlarını feda eden sağlık çalışanlarının önemli bir kısmı salgınla mücadele sırasında enfekte oldu. Genç bir hemşire arkadaşımızı yitirdik.

Tehlike büyük, risk büyük ise alınacak tedbirler de büyük olmalıdır.

Pandemi krizinin yönetiminde şeffaflığın ve işbirliğinin öneminin daha da anlaşıldığı bugünlerde, Ankara Valisi başkanlığında Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantılarına sağlık çalışanlarının emek ve meslek örgütlerinin davet edilmemesi ve bilgilendirilmemeleri tam anlamıyla bir talihsizliktir.

Yılların mesleki birikimi eşliğinde, akademik teorik ve pratik deneyime sahip Türk Tabipleri Birliği, tabip odaları ve sağlık emek örgütlerinin kriz yönetimi dışında bırakılması, hem sağlık yönetiminin demokratik bir şekilde işlemesini, hem de pandemi karşısında işbirliğini zedelemektedir.

Resmi makamların bu talihsizliğe bir an önce son vermesi, halk sağlığı ve sağlıklı yarınlar açısından büyük önem taşımaktadır.


28 Mart 2020


2020 © Ankara Tabip Odası'nın tüm yazılı ve görsel içeriği kaynak göstermek koşuluyla özgürce kullanılabilir. * Koronavirus haritası kaynağı JOHNS HOPKINS UNIVERSITY - CSSE