COVID-19 Görüntüleme Endikasyonları


COVID-19 ABD’de yayılmaya devam ettikçe, şüpheli veya bilinen COVID-19 enfeksiyonu bulunan hastaların taranması, teşhisi ve tedavisi için göğüs radyografilerinin (CXR) ve bilgisayarlı tomografinin (BT) rolü ve uygunluğuna dair duyulan ilgi artmaktadır. Bu ilgiye, viral test kitlerinin bugüne dek olan sınırlı varlığı, Çin’deki eski raporlardan test duyarlılığına dair endişeler ve bilinen ya da şüphelenilen COVID-19 enfeksiyonu varlığında CXR ve BT görünümünü tanımlayan artan yayın sayısı katkı sağlamaktadır.

Bugüne dek, radyolojik verilerin çoğu Çin’den gelmektedir. Bazı çalışmalar özellikle göğüs BT’sinin bir negatif test ortamında pozitif olabileceğini ileri sürmektedir. Bu yeni duruma ait bilgilerin hızla geliştiğini, yayınlanan ve halka açık şekilde bulunan bilgilerin tamamının eksiksiz ya da güncel olmadığını vurgulamak isteriz.

COVID-19 salgınına cevaben ABD sağlık sistemi için ana hedefler, morbidite ve mortaliteyi azaltmak, hastalık bulaşmasını en aza indirmek, sağlık personelini ve sağlık sistemi işlevini korumak şeklindedir.


08 Nisan 2020


2020 © Ankara Tabip Odası'nın tüm yazılı ve görsel içeriği kaynak göstermek koşuluyla özgürce kullanılabilir. * Koronavirus haritası kaynağı JOHNS HOPKINS UNIVERSITY - CSSE