"Asistan hekimlerin nöbet ücretleri ödensin"


Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, ATO Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu ve TTB Asistan ve Genç Hekim Kolu asistan hekimlerin nöbet ücretlerine ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Ankara Tabip Odası’nda 29 Nisan Çarşamba günü twitter üzerinden yapılan açıklamaya ATO Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç, genç uzman hekim ve asistan hekimleri temsilen de Dr. Laleş Tunç, Dr. Benan Koyuncu, Dr. Haydar Can Okuyan katıldı.


Açıklamadan önce söz alan Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç Cumhurbaşkanlığı tarafından 20 Mart 2020 tarihinde kamu çalışanlarına yönelik bir genelge yayımlandığını belirterek “Covid-19 pandemisi süresince kısa ve esnek çalışmaya geçileceği ancak bu dönemde kamu çalışanlarının normal mesai yaptıklarının kabul edileceği ve hak kayıplarına uğramayacakları söylenmişti” dedi. 8 Nisan 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Birliği tarafından yeni bir genelge yayımlandığını hatırlatan Dr. Karakoç “Bu genelge Cumhurbaşkanlığı genelgesini adeta görmemezlikten gelerek bir çelişki yarattı. Kısacası şu anda Covid-19 pandemi sürecinde triyajlarda, acillerde ve yoğun bakımlarda genç uzman hekim ve asistan hekimler çalışmaktadır. Dolayısıyla hem iş yükleri, hem de riskleri çok fazla artmıştır, buna rağmen bu meslektaşlarımızın Ankara Şehir Hastanesi’nde tuttukları nöbetlerin ücretleri ödenmemektedir. Pandemi sürecinde gelir kaybı yaşanmayacağı belirtilen Cumhurbaşkanlığı genelgesine tam aksi bir şekilde bilakis maaşlarının önemli bir kısmını oluşturan nöbet ücretleri ödenmiyor ve dolayısıyla ekonomik kayba uğruyorlar” sözlerini kaydetti.

Açıklamayı okuyan Dr. Laleş Tunç yıllardan beri artan sorunlarının, salgın sürecinde de kendini iyiden iyiye hissettirdiğini söyleyerek salgının yükünün asistan hekimlerin üzerinde olduğuna dikkat çekti.


Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan asistan hekimlerle ilgili Nisan ayı itibariyle nöbet ücreti ödemesi yapılmayacağının hastane başhekimliği tarafından şifahen iletildiği duyumları aldıklarını belirten Dr. Tunç “Başhekimlik, söz konusu keyfi tasarrufunun gerekçesi olarak, bakanlığın pandemi ile mücadele kapsamındaki bilinen talimatları doğrultusunda zaten hekimlere yüksek ödeme yapıldığını, öte yandan pandemi ile mücadele kapsamında yaşama geçirilen kısmi çalışmadan kaynaklı asistan hekimlerin çalışma saatlerinin toplamda aylık mesai saatini aşmadığını yani somut durumda fazla çalışmanın söz konusu olmadığını ifade etmektedir” dedi.

Bu durumun hukuka uygun olmadığının altını çizen Dr. Laleş Tunç bu uygulamanın sadece şehir hastanesi ile sınırlı olmayacağı yönünde duyumlar aldıklarını da sözlerine ekledi.

Hastane başhekimlerine seslenen Dr. Tunç asistan hekimlere nöbet ücretlerini vermemelerinin bir suç olacağını ve bu durum karşısında asistan hekimlerin yanında olacaklarını duyurdu.


29 Nisan 2020


2020 © Ankara Tabip Odası'nın tüm yazılı ve görsel içeriği kaynak göstermek koşuluyla özgürce kullanılabilir. * Koronavirus haritası kaynağı JOHNS HOPKINS UNIVERSITY - CSSE