ATO, sağlık çalışanlarına Kişisel Koruyucu Ekipman dağıtmaya devam ediyor.


Ankara Tabip Odası Yönetimi Covid-19 pandemi süreciyle birlikte sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını belirlemeye başlayarak bazı çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalardan biri de Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) dağıtımı oldu. Geçtiğimiz haftalarda başlayan KKE dağıtımı 27-30 Nisan haftasında da devam etti.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet Ankara Bilkent Şehir hastanesini ziyaret etti. Kişisel Koruyucu Ekipman ihtiyacı olan birimlere; yoğun bakım ünitelerine, taşeron işçilere ve cerrahi pandemi kulelerine TMMOB Ankara il koordinasyon kurulunun sağladığı malzemeler heyet tarafından dağıtıldı.


Ayrıca Diyarbakır ve Şırnak Tabip Odalarına da bölgedeki sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere KKE iletildi.


03 Mayıs 2020


2020 © Ankara Tabip Odası'nın tüm yazılı ve görsel içeriği kaynak göstermek koşuluyla özgürce kullanılabilir. * Koronavirus haritası kaynağı JOHNS HOPKINS UNIVERSITY - CSSE