Pandemi sürecinde iş akitleri feshedilen psikologların yanındayız!


Sağlığın tanımı , “sadece fiziksel değil,ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak bilinmektedir . Ruh sağlığı alanında çalışanlar günümüzde her 4 Kişinden 1’inin Ruhsal Ve Davranışsal Sorunlar yaşadığı düşünülürse sağlığı korumak adına büyük bir özveri ile mesai yapmaktadırlar .Yaşanılan küresel salgının bireyin psikolojisi üzerindeki etkileri göz önüne alındığında ise iş yüklerinin daha da katlanmış olması kaçınılmazdır.
Bu koşullar altında, geçtiğimiz günlerde bir gazeteciye bir psikolog tarafından verilen röportajda ,bir psikiyatri kliniğindeki işleyiş ve sürece bağlı iş yükü anlatılıyor.Kliniğin adı,şehrin adı, psikoloğun adı yazıda verilmiyor.Ağır iş yükü altında ,birbirleri ile mukayese edilerek,prim usulü çalışıp ücretin çok az bir kısmını alarak,pandemi şartlarına uygun olmayan çalışma düzeniyle,mobinge uğrayarak,emekleri değersizleştirilerek ve tükenmişlik içinde çalışma koşullarından söz ediliyor ve bu yazı pek çok kişi tarafından beğenilip paylaşılıyor.
Çok kısa bir süre sonra Ankara’da büyük bir bir psikiyatri merkezi beş psikoloğun iş akitlerini “işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı” (İş Kanunu 25/2) gerekçesiyle feshediyor. Tek ortak noktaları ise bu yazıyı beğenmek veya paylaşmak olan bu kişiler Pandemi süresince üç ay boyunca işten çıkarmaların yasaklandığı bir dönemde usülsüz bir şekilde işten çıkarılıyorlar.Gerekçe eğer bu yazıya dayandırılıyorsa ki gerekçe belirtilmemiştir; Bu müdahale ile psikiyatri merkezi işverenleri (ki çoğu meslek odamız üyesidir) bu röportajda yazılanların kendi merkezlerini işaret ettiği zannıyla, yazılanların merkezlerinde uygulandığını da ,ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı yönetilen bir merkez olduklarını da kabul etmiş olmaktadırlar.
Ankara Tabip Odası olarak, merkez işveren ve yöneticisi olan meslektaşlarımızdan, psikolog arkadaşlarımızın (üstelikte bu ağır itham altında kalan) iş akit fesih gerekçelerini açıklamalarını, bu yanlıştan hemen dönülmesini bekliyor,psikolog arkadaşlarımızın yanında ve her tür desteğe hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.
Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu


07 Mayıs 2020


2020 © Ankara Tabip Odası'nın tüm yazılı ve görsel içeriği kaynak göstermek koşuluyla özgürce kullanılabilir. * Koronavirus haritası kaynağı JOHNS HOPKINS UNIVERSITY - CSSE